Tilbage 

Projektleder

 

Kontakt

Du er velkommen til at henvende dig til Pernille Jensen 2726 8599 eller mail.

 

Journalist og cand.pæd. i antropologi Pernille Jensen har som projektleder været ansvarlig for at planlægge og gennemføre projektet.

Hun har fungeret som sekretær og tovholder for følgegruppe og interviewgruppe og har sammen med interviewgruppen gennemført alle fokusgruppe-interview og individuelle interview.

Frank Ebsen, centerleder ved Center for Forskning i Socialt Arbejde, har været faglig vejleder for projektlederen.

Kontakt

Pernille Jensen er i dag rehabiliteringskonsulent ved Bo- og  rehabiliteringstilbuddet Orion i Region Hovedstaden.

Du er velkommen til at kontakte Pernille Jensen på telefon 2726 8599 eller på mail.