Tilbage 

Projektets metode

 

Fokusgrupper

Individuelle interview

 

Udviklingsprojektet arbejder ad flere sideløbende spor med at nå frem til formulerede bruger- og pårørendekrav til recovery-orientering. 

Projektet indebærer en kvalitativ undersøgelse som gennemføres af projektlederen i samarbejde med en interviewgruppe fra de to foreninger som forud for og undervejs undervises i interviewmetode.

 Resultaterne fra den kvalitative undersøgelse skal være med til at kvalificere processen undervejs, og sikre at foreningernes synspunkter i høj grad er vidensbaserede.