Tilbage til forsiden 

Hvad er projektet

 

Projektets formål

Projektets metode

Projektbeskrivelse i word-format

Projektbeskrivelse i PDF-format

Recovery-orientering er et treårigt projekt, som gennemføres af Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI - Pårørende til sindslidende og Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere i fællesskab.  

Ved recovery - eller at komme sig - fra alvorlig psykisk lidelse, forstår vi at lære at forholde sig til hverdagslivets udfordringer, overvinde psykosociale funktionshæmninger, og leve et uafhængigt og tilfredsstillende liv i gensidigt socialt samspil.

Afgørende er at tage udgangspunkt i det enkelte menneske. At komme sig er en løbende proces som har bud til alle - uanset om slutresultatet bliver en fuldstændig eller delvis recovery. At genopnå - eller opnå - en værdsat rolle handler om at leve et tilfredsstillende og bidragende liv, og ikke bare om ydre forhold, som for eksempel at udfylde en plads på arbejdsmarkedet.

Ved recovery-orientering forstår vi. at man bevidst arbejder for at fremme menneskers mulighed for at komme sig. Det gælder overordnet samfundsmæssigt, det gælder i behandlingssystemet, i den sociale indsats, og det gælder i den direkte kontakt med den enkelte bruger og/eller pårørende uanset hvor den foregår.