Tilbage

Projektets formål

 

 

Formålet for udviklingsprojektet er at formulere bruger- og pårørendekrav til recovery-orientering.

Dette skal både ses som et bidrag til den fortsatte udvikling af behandlings- og støtteindsatsen, og til at forandre den almene holdning i samfundet til mennesker som oplever alvorlige psykiske problemer.

Udviklingsprojektet skal sætte Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI og Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i stand til at sikre at bruger- og pårørendekrav kommer til at præge den udvikling af recovery-orientering som formentlig vil præge den kommende tid.

Projektet kan betragtes som et nødvendigt supplement til de professionelle faggruppers fokus på recovery.

Projektet har desuden til formål at:

  • Forstærke brugeres og pårørendes gennemslagskraft, så bruger- og pårørendesynspunkter bliver hørt og taget alvorligt

  • At medlemmer af de to foreninger lærer at gennemføre og analysere interview, og på den måde fastholder den viden og de erfaringer det indhentes og udvikles i projektet, i foreningerne

  • At styrke det gode samarbejde ved at foreningernes medlemmer mødes og samarbejder på tværs