Tilbage

Fokusgrupper

 

Individuelle interview

 

Udviklingsprojektet består i første række af gennemførelse af gruppeinterview i fokusgruppe-form af medlemmer fra de to foreninger. Der gennemføres 2-3 fokusgrupper blandt brugere, og 2-3 blandt pårørende.

Fokusgruppe-interviewene skal bl.a. søge at afdække:

● Vigtige faktorer i brugeres og pårørendes oplevelser af hvad der har fremmet og modvirket mulighederne for at komme sig.

● Hvordan er disse faktorers beskaffenhed? Ved at lægge vægt på konkrete og tætte beskrivelser af situationer, hvor disse faktorer optræder, kan vi få en bedre forståelse af deres indhold og virksomme bestanddele, både i forhold til at fremme og hæmme recovery.

Hvordan hænger de forskellige faktorer sammen, og hvilket samspil ser ud til at understøtte eller modvirke recovery-processen?

De bearbejdede gruppeinterview drøftes efterfølgende med følgegruppen og med bredere dele af foreningernes medlemmer. De foreløbige konklusioner afprøves og videreudvikles ved en undersøgelse blandt brugere og pårørende uden foreningstilknytning (se næste punkt).